Vi har en avtale med Artwork i Skiveien på Kolbotn som gir våre medlemmer 15% rabatt på innramming. 

13.mai - 7.juni 2023: “Å kreve en form”


Anne Kristin Myrseth og Kristin Karlsen viser grafiske arbeider


Kunstnerne om utstillingen: 

Vi er to billedkunstnere som jobber med grafikk som sitt hoved medium og har blant annet hatt flere felles utstillinger. Vi ser at dette samarbeidet for oss begge gir en meningsutvidelse av egne kunstnerskap, det at vi stiller ut sammen fører til noe tredje som utfyller, skaper noe nytt, er kontraster og forsterker de dialoger vi ønsker å ha med oss selv i eget arbeide, med hverandre og det samfunn vi er en del av. 

Å skape krever en handling som befinner seg før spørsmålet, og inviterer ofte til en flerfokusert tilstedeværelse. Som en del av prosessen som begge bruker er lydkilder med tekst, lyd og /eller musikk som virker sammen. 

Vi jobber med linogravur, linosnitt, tresnitt, koldnål, monotypi, collage av trykk,… men det trigger stadig til utforskning av nye teknikker, utvalg av medium eller også på tvers av medium. Begge vi liker å samarbeide med andre for det inspirerer og balanserer mellom det materielle og det mystiske, det musikalske og det visuelle, det individuelle og kollektive, mellom natur og kultur, og ofte med et skimt av historiens nærvær i hverdagen. Motivene er ganske abstrakte, og resultatene blir preget av verktøyene og teknikken.   Oppegård Kunstforening har to utstillinger i Galleriet våren 2023:


  18.mars - 12.april : Berit Rytter Hasle viser malerier, kulltegninger og akvareller


  Berit er utdannet på Oslo Tegneskole og Statens Kunstakademi og har nå atelier på Blaker Skanse, hvor kunstnerfellesskapet KunstSkansen holder til.

   

  Hun sier selv om sine bilder:


  Jeg maler ikke slavisk etter motivet, men prøver å hente ut en essens av inntrykket og atmosfæren. At komposisjon og fargebruk "stemmer " er viktig for meg. 

  Jeg liker også å tegne ansikter i kull. Dessverre er det vanskelig å få noen til å sitte modell, så det er lettest å ty til sitt eget speilbilde. Da kan jeg "herje " og eksperimentere så mye jeg vil uten at noen blir fornærmet! Noen ganger kan et selvportrett bli en helt annen fiktiv person. Jeg bruker lang tid her og mye følelser og intuisjon. Men igjen; bildet må "gå opp" komposisjonsmessig! 


  Berit Rytter Hasle, malerier 

  fra vårutstillingen 2023

  2. februar kl 19 var det medlemsmøte i Festsalen 3.etg. Kolben


  “Drikk Eder lystige”


  Kunsthistoriker, forfatter og satirikerTommy Sørbøkåserer om rusens betydning i kunst og religion.“Drikk Eder lystige”er etsitat fra Det gamle testamentet i Bibelen.

  Musikalsk underholdning med jazzensemblet“Senior Service”som for anledningen besto av Gunnar Knudsen, saxofon, Janusz Krzos, piano og Bjørn Svendsen, kontrabass