Styret i Oppegård kunstforening etter årsmøtet 2024

Tore Dingstad

styreleder

Bitten Gunnerud

styremedlem

Sidsel Wæhle

varamedlem

Kristin Mellbye

kasserer

Agnete Gulbraar

styremedlem

Bodil Diesen

kunstnerrepresentant

Rita Helen Fredriksen

styremedlem

Oppegård Kunstforening ble stiftet i 1981 med Ragnhild Østbye som foreningens første leder. Styret består av seks medlemmer og et varamedlem. Minst ett av styremedlemmene skal være utøvende kunstner. Tore Dingstad er for tiden styreleder.


I begynnelsen av 2024 har foreningen 115 medlemmer. Vi får stadig nye og ønsker flere velkommen.


Foreningens formål er å skape interesse for profesjonell kunst og kunsthåndverk.


Oppegård Kunstforening har gjennom årene kjøpt bilder fra egne salgsutstillinger og fått kunstverk i gave. I dag har vi en samling på ca. 90 kunstverk i forskjellige teknikker. Denne samlingen ønsker vi skal være til glede for flest mulige. For tiden vises 56 bilder fra kunstforeningens samling i Kolbens 3.etasje.


Kunstforeningen arrangerer årlig fire utstillinger i Kolben galleriet i Kulturhuset Kolben. På den årlige juleutstillingen er mange lokale kunstnere representert.


Hvert år holder vi et medlemsmøte med kåserier, musikalsk underholdning og lett servering. Videre arrangerer vi besøk med omvisning på gallerier og museer i Østlandsområdet og i utlandet.


Vi informerer medlemmene om aktuelle begivenheter gjennom hjemmesidene våre, på Facebook og ved regelmessige medlemsbrev.


Vi er tilsluttet AKFO - Akershus Kunstforeninger og dessuten medlem av Norske Kunstforeninger. Disse medlemskapene gir oss adgang til kompetanse, økonomiske støtteordninger og samarbeid med andre kunstforeninger. 

unsplash