Vi vil gjerne ha flere medlemmer; hvis du er interessert i å bli med på spennende

utstillinger, reiser og foredrag kan du kontakte en av oss i styret, så ordner vi det.

Kontingenten er kr. 300.- pr. år

Velkommen!


Styremedlemmer:

Tore Dingstad, styreleder: tore.dingstad@gmail.com 

Stine Vogt, kunstnerrepresentant: Stine.Vogt@gmail.com

Bitten Gunnerud, sekretær: blrgunnerud@gmail.com 

Elin Bjølmer, styremedlem: elinbjoelmer@gmail.com

Rita Helen Fredriksen, styremedlem: ritahelen.fredriksen@gmail.com

Varamedlem

Bodil Diesen