Vi vil gjerne ha flere medlemmer; hvis du er interessert i å bli med på spennende

utstillinger, reiser og foredrag kan du kontakte en av oss i styret, så ordner vi det.

Kontingenten er kr. 350.- pr. år

Velkommen!


Styremedlemmer:

Tore Dingstad, styreleder

Kristin  Mellbye, kasserer

Bodil Diesen,kunstnerrepresentant

Bitten Gunnerud, styremedlem

Agnethe Gulbraar, styremedlem

Rita Helen Fredriksen, styremedlem

Sidsel Wæhle, varamedlem