19 mars 2021 var det 40 år siden Ragnhild Østbye, biblioteksjef Kari Hjelde, grafiker Berit Østeng og kulturassistent Else Slaatten tok initiativ til å stifte en kunstforening i daværende Oppegård Kommune. Kommunens kultursjef, Aage Kristoffersen, var også en pådriver i arbeidet med å få dette til.


I disse årene har vi hatt en viktig rolle når det gjelder å gi medlemmene og kommunens innbyggere forøvrig et allsidig kulturtilbud - ikke bare med utstillinger, men også gjennom aktiviteter som medlemsmøter, guidede galleri- og museumsbesøk i østlandsområdet samt turer til kulturbyer i Europa for å nevne noe. Vi har også bygd opp en større kunstsamling ved å kjøpe bilder på de fleste av våre utstillinger. Mange av disse bildene smykker veggene på noen av kommunens institusjoner.


Jubileumsfeiringen ble mindre omfattende enn det vi hadde planlagt. Men vi hadde en flott jubileumsutstilling med samtidskunstnerne Harald Melgaard, Sverre Bjærtnes og Thomas Kvam. Utstillingen ble åpnet av den nye kommunedirektøren i Nordre Follo – Øyvind Henriksen – og var godt besøkt.

Talenter fra Kulturskolen underholder på våre arrangementer

Alle kommer på vernissage!

Juleutstillingene våre

viser mangfold