Om oss

Styret i Oppegård kunstforening etter årsmøtet 2024

Styreleder:
Tore Dingstad
Kasserer:
Kristin Melbye
Kunstnerrepresentant:
Bodil Diesen
Rita Helen Fredriksen
Sekretær: Rita Helen Fredriksen
Bitten Gunnerud
Agnethe Gulbraar
Sidsel Wæhle

Oppegård Kunstforening ble stiftet i 1981 med Ragnhild Østbye som foreningens første leder. Styret består av seks medlemmer og et varamedlem. Minst ett av styremedlemmene skal være utøvende kunstner. Tore Dingstad er for tiden styreleder. 

Foreningens formål er å skape interesse for profesjonell kunst og kunsthåndverk. Foreningen skal arrangere utstillinger og ta initiativ til andre arrangementer i samsvar med foreningens formål. Foreningen er politisk nøytral.

Kunstforeningen har i 2024 godt over 100 medlemmer. Vi ønsker å bidra til at så mange som mulig får oppleve kunst og kultur. Derfor ønsker vi nye medlemmer hjertelig velkommen!  

Oppegård Kunstforening har gjennom årene kjøpt bilder fra egne salgsutstillinger og fått kunstverk i gave. I dag har vi en samling på ca. 90 kunstverk i forskjellige teknikker. Denne samlingen ønsker vi skal være til glede for flest mulige. For tiden vises 56 bilder fra kunstforeningens samling i Kolbens 3.etasje.

Kunstforeningen arrangerer hvert år 3 – 4  utstillinger i Kolben Galleri i Kulturhuset Kolben. Et populært høydepunkt er den årlige juleutstillingen der mange lokale kunstnere er representert med et mangfold av kunstneriske uttrykk.

Hvert år holder vi et medlemsmøte med kåseri, musikalsk underholdning og lett servering. Videre arrangerer vi besøk med omvisning på gallerier og museer i Østlandsområdet og i utlandet.

Vi informerer medlemmene om aktuelle begivenheter gjennom hjemmesidene våre, på Facebook, Instagram og ved regelmessige medlemsbrev.

Som en av 19 kunstforeninger er vi  tilsluttet AKFO – Akershus Kunstforeninger (https://akfo.kunstforening.no ). Vi er dessuten medlem av Norske Kunstforeninger (https://www.kunstforeninger.no). Med sine 120 kunstforeninger er den en landsomfattende organisasjon som har til formål å gi flest mulig tilgang til profesjonell kunst. Dette gir oss adgang til kompetanse, økonomiske støtteordninger og ikke minst samarbeid.