Vi har planlagt mange spennende aktiviteter nå som pandemien er tilbakelagt.

. Vi vil videreføre de tradisjonelle aktivitetene som utstillinger, medlemsmøter, museumsbesøk i østlandsområdet, kunsturer til byer i inn- og utland etc. Vi har innledet et samarbeid med Kolben Kino med regelmessige visning av kunstfilmer. Til nå har vi vist den prisbelønnede «Kunstneren og tyven». En fremvisning av en film om Frida Kahlo måtte vi foreløpig utsette. Videre arbeider vi sammen med biblioteket om fellesaktiviteter. Nytt er også planene om et prosjekt med Den norske turistforening.Forskning i mange land viser at det å være medlem av et nettverk der man treffer mange
andre er blant de viktigste årsakene til at man får et godt og langt liv. Et slik nettverk ønsker Oppegård kunstforening å være. Internasjonal forskning viser også at kunst- og kulturopplevelser er av stor betydning for å unngå samt behandle fysiske og psykiske plager. Investering i kunst- og kultur er derfor en investering i folkehelse.Vi håper du vil være interessert i å bli medlem av Oppegård Kunstforening. Om dette er
aktuelt fyll ut skjemaet nedenfor. Ta gjerne kontakt med medlemmer av styret om du vil ha nærmere informasjon

Hvis du vil bli medlem i Oppegård kunstforening, fyll ut og send skjema under