For kunstnere

Søk om utstillingsplass: 

Oppegård Kunstforening tar fortløpende imot søknader om utstillingsplass. 

Utstillingskomiteen behandler alle søknader som kommer inn. 

Vi tar imot søknader om utstillinger fortløpende. Hvis du ønsker å stille ut hos oss kan du sende søknad til post@oppegårdkunstforening.no og legge ved 5 bildefiler

Søknaden skal inneholde:


– Minst fem aktuelle verk som JPG
– En kort tekst hvor kunstneren introduserer sitt kunstneriske virke 
– CV
– Prosjektbeskrivelse

Send gjerne med også adresse til din webside. Under her finner du målene i galleriet

Kolben galleriet 1